Tướng Khắc Chế Errol Chiến Thuật Và Kỹ Năng Để Trở Thành Một Chiến Binh Mạnh Mẽ

Kiếm Mị là khả năng đặc biệt của Errol khi tích lũy “Mị Lực” và “Thiêu Đốt” từ việc tấn công liên tục. Hãy chuẩn bị tinh thần và tính toán thời điểm phù hợp để sử dụng kỹ năng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *